Թարգմանչական առցանց ընկերություն, որին վստահում են բոլորը

Հայ-եվրոպական համագործակցության արդյունքում ստեղծված Ինտերպրես ընկերությունը նորարարություն է Հայաստանի թարգմանչական ոլորտում:

Ընկերության գերագույն միտումը Հայաստանում աշխատատեղերի առաջացմանը զարկ տալն է: Մեզ հետ կարող են համագործակցել բոլոր այն թարգմանիչները, որոնք ունեն թարգմանական համապատասխան հմտություններ և գիտելիք:

Ընկերությունը իր աշխատողներին ապահովում է թրեյնինգներ թարգմանական ցանկացած բնագավառներում:

Այդ ամենի կողքին Ինտերպրեսը իր ժամանակակից համակարգերով ստեղծված կայքով նաև հեշտացնում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց գործունեությունը:

Կայքի միջոցով Դուք կարող եք ընդամենը մի քանի քայլով պատվիրել ցանկացած լեզվի թարգմանություն և ստանալ այն ձեր կողմից սահմանված ժամկետներում և ձևաչափով: Ընկերությունը իր փոխշահավետ փաթեթներով և հաճախակի ձեռնտու առաջարկներով կհեշտացնի բոլոր այն անձանց աշխատանքը, ում համար արդյունավետ հաղորդակցման համար լեզուն կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ:

Մեր առաքելությունը

Գաղտնիք չէ, որ լեզուն միացնում է մարդկանց և մշակույթներ` լինելով արդյունավետ հաղորդակցման առաջնային պայմաններից մեկը: Հետևաբար դրան չտիրապետելը կամ թերի տիրապետելը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ հաղորդակցման խոչընդոտների։

Ինտերպրեսը թվային հարթակ է, որտեղ թե´ կազմակերպությունները, և թե´ անհատները կարող են արտապատվիրել իրենց թարգմանությունը առցանց և վստահ լինել, որ այն կկատարվի երաշխավորված որակով իրենց սահմանված ժամկետներում:

Մենք հիմնել ենք Ինտերպրես ընկերությունը աշխարհի քաղաքականությունների միջև կամուրջ կառուցելու միտումով։ Այդ առաքելությունը մենք սիրով իրականացնում ենք մեր պրոֆեսիոնալ մասնագետների – թարգմանիչների շնորհիվ։

Մենք ուրախ ենք համագործակցել մեր գործընկերների հետ