ՀԱՐՑՈւՄ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈւՄ | ԱՀԱ, ԹԵ ԻՆՉ ԵՆՔ ԵԶՐԱԿԱՑՐԵԼ

ՀԱՐՑՈւՄ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈւՄ | ԱՀԱ, ԹԵ ԻՆՉ ԵՆՔ ԵԶՐԱԿԱՑՐԵԼ

ԻՆՏԵՐՊՐԵՍԸ շարունակում է բարձրացնել թարգմանչության ոլորտում հարցեր և թեմաներ, որոնք մատուցվում են ի զարգացում ՀՀ-ի թարգմանչական ոլորտի և ի նպաստ գործող թարգմանիչների մասնագիտական աճի։

Նախորդ բլոգում Ինտերպրեսն անդրադարձավ այն հնարավոր հանգամանքներին, որոնք խոչընդոտ հանդիսացան հատել նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման անցողիկ շեմը և ստանալ որակավորում։

Հանգամանքներին կից մենք առաջարկեցինք նաև լուծումներ և հնարներ, որոնց վրա ուշադրություն դարձնելը մասնակիցներին կարող է տալ որակավորումը ստանալու զգալի հնարավորություն։

Շարունակելով մեր փնտրտուքները՝ այս անգամ մենք որոշել ենք հարցում անցկացնել նախորդ տարվա որակավորման ստուգմանը մասնակցած անձանց շրջանում։

Որո՞նք են հարցերը և ի՞նչ տրամաբանություն է ընկած դրանց ընտրման հիմքում՝

ՀԱՐՑԵՐ՝ Նախապատրաստական փուլ

 1. Արդյո՞ք առաջին անգամ եք մասնակցել նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգմանը։
 2. Ի՞նչ կրթություն ունեք։ (*Նշել հնարավորինս մանրամասն)
 3. Արդյո՞ք թարգմանչության փորձ ունեցել եք։ Եթե այո, ապա քանի՞ տարվա և ո՞ր ոլորտներում։
 4. Որքա՞ն ժամանակ եք տրամադրել ստուգմանը պատրաստվելուն։
 5. Ինչպե՞ս եք պատրաստվել։ Ո՞ր աղբյուրներից եք օգտվել։
 6. Ստացե՞լ եք արդյոք որակավորումը։ Եթե ոչ, որո՞նք են պատճառներն ըստ Ձեզ։
 7. Արդյո՞ք ժամանակի մեջ տեղավորվել եք։
 8. Ո՞ր բառաններից եք օգտվել։
 9. Կայի՞ն բառեր, որոնք չեք գտել Ձեր բառաններում։
 10. 1-5 բալանի համակարգով նշեք թարգմանվող տեքստերի բարդության աստիճանն ըստ Ձեզ։
 11. Հետադարձ հայացք գցելով՝ որո՞նք են այն ասպեկտները, որոնց վրա ավելի շատ աշխատելը կօգներ Ձեզ դրական արդյունք ստանալ։

 

Հարցերի հիմքում ընկած է տարակարծության և բազմակարծության ապահովումը և դրա արդյունքում հնարավոր վերլուծությունների աղբյուր ունենալը, որոնց ընդհանուրի գերնպատակն է ստեղծել ոլորտը զարգացնելու, ինչպես նաև դրանում անհրաժեշտ ու պիտանի փոփոխություններ իրականացնելու համար հող։

Ամփոփելով տվյալները՝

Հարցմանը մասնակցել է 25 դիմորդ, որոնցից 16-ը մասնակցել և ստացել են որակավորումը, իսկ մնացածը չեն հատել անցողիկ շեմը։

Սույն բլոգում Ինտերպրեսը ներկայացնում է հարցման արդյունքները և հանդես գալիս անկողմնակալ հետևություններով։

1․ Արդյո՞ք առաջին անգամ եք մասնակցել նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգմանը։

Հարցման մասնակցած անձանց 90 տոկոսը առաջին անգամ է մասնակցել ստուգմանը։

2․ Ի՞նչ կրթություն ունեք։ (*Նշել հնարավորինս մանրամասն)

Թեպետ ստուգմանը մասնակցած անձանց մեծամասնությունը լեզվաբան, բանասեր է, բայց կան նաև այլ ոլորտի մասնագետներ, մասնավորապես՝ իրավաբաններ։ Հետաքրքրական է այն փաստը, որ հարցմանը մասնակցած իրավաբաններից բոլորը հատել են անցողիկ շեմը։

3․ Արդյո՞ք թարգմանչության փորձ ունեցել եք։ Եթե այո, ապա քանի՞ տարվա և ո՞ր ոլորտներում։

Հարցմանը մասնակիցներից մեկը արաբագետ է եղել, ով առանց որևէ թարգմանչական փորձի հատել է անցողիկ շեմը և ստացել որակավորումը։ Իմիջայլոց, վերջինս եղել է Ինտերպրես Արմենիայի կազմակերպած դասընթացի մասնակից։

4․ Որքա՞ն ժամանակ եք տրամադրել ստուգմանը պատրաստվելուն։

Ուշագրավ է, որ ստուգմանը մասնակցած անձանցից շատերը պատրաստվել են 2 ամսից ոչ ավել, որոնցից շատերը հատել են ացնողիկ շեմը։ Մինչդեռ շատ մարդիկ, ունենալով ավելի քան 5 տարվա փորձ, ձախողել են ստուգումը։

5․ Ինչպե՞ս եք պատրաստվել։ Ո՞ր աղբյուրներից եք օգտվել։

Ի պատասխան այս հարցի՝ մասնակիցներից մեկը գրել է յուրօրինակ մեկնաբանություն։

Մեջբերումը՝  ստորև

ՀՀ օրենսդրությամբ, մասնավորապես՝ ՀՀ կառավարության 2002թ. մարտի 2-ի N 193 որոշմամբ հաստատված՝ «Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչին որակավորման վկայական տալու կարգով» և ՀՀ կառավարության 2018թ.-ի դեկտեմբերի 20-ի N 1509-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Թարգմանչի որակավորման կարգով» թարգմանչի որակավորման ստուգման որևէ հարցաշարի կամ ստուգման առաջադրանքների որևէ շտեմարանի կամ որևէ այլ ուղեցույցի առկայության պահանջ չի նախատեսվում, ինչը դիմումատուին զրկում է որակավորման ստուգմանը նախապատրաստվելու հնարավորությունից: Մինչդեռ նույնը չի կարելի պնդել, օրինակ, դատավորների որակավորման ստուգման դեպքում, քանի որ ՀՀ դատական իշխանության պաշտոոնական կայքում (https://court.am/hy/competitions) զետեղված են դատավորների թեկնածուների համար նախատեսված որակավորման ստուգման գրավոր քննության նմուշ-օրինակներ:

6․ Ստացե՞լ եք արդյոք որակավորումը։ Եթե ոչ, ապա որո՞նք են պատճառներն ըստ Ձեզ։

Հետաքրքիր պատասխան է տրվել նաև այս հարցին։ Մեջբերումը՝ ստորև

ՊԱՏԱՍԽԱՆ։

Որակավորումը չեմ ստացել:

Թարգմանության բնօրինակը պարունակել է այնպիսի օտարալեզու իրավական հասկացություններ ու կատեգորիաներ, որոնց թարգմանությունը պահանջել է ոչ միայն լեզվական գիտելիքների, թարգմանչական հմտությունների կամ բառարանների առկայություն, այլև նեղ մասնագիտական իրավական հետազոտություն դոկտրինալ աղբյուրներում, ինչը համացանցից օգտվելու՝ օրենսդրությամբ սահմանված արգելքի առկայության պայմաններում, ինձ զրկել է գրավոր ստուգման առաջադրանքի զգալի մասը թարգմանելու հնարավորությունից:

Մասնավորապես, անգլերեն թարգմանության բնօրինակում տեղ գտած «Probate Code» հասկացությունը իրավական անգլերենի բառարաններում (օրինակ՝ Black’s Law Dictionary, by Henry Campbell Black, M.A., 4th Ed., Rev., page 1366) բացատրվում է որպես բոլոր այն հարցերին վերաբերող օրենքների ժողովածու կամ համակարգ, որոնց քննությունը վերապահված է [«Probate» անվանմամբ] դատարանների ենթակայությանը: Մեկ այլ՝ Օքսֆորդի համալսարանի հրատարակչության անգլերենի բառարանում (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/probate_1?q=probate) «probate» եզրույթը մեկնաբանվում է կտակը հաստատելու իմաստով: Եվ բացառապես Կալիֆոռնիայի 2005թ. օրենսդրության (https://law.justia.com/codes/california/2005/prob.html) բովանդակության վերլուծության արդյունքում է հնարավոր եզրակացնել, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե կտակի հաստատմանը, այլ քաղաքացիական իրավունքի հետազոտման առարկա համարվող ժառանգման ինստիտուտին: Ուստի, տվյալ եզրույթը թարգմանվում է ոչ թե որպես «Կտակի հաստատման օրենսգիրք», այլ «Ժառանգման հարցերով կանոնագիրք» (օրենսգիրքը մեկից ավելի քաղաքացիաիրավական ինստիտուտներ կարգավորող իրավական ակտ է, մինչդեռ ժառանգման ինստիտուտը քաղաքացիական իրավունքի ինստիտուտներից միայն մեկն է): Նույնը վերաբերում է նաև անգլերեն թարգմանության բնօրինակում տեղ գտած «omitted spouse» իրավական կատեգորիային, որը բացառապես Կալիֆոռնիայի 2005թ. օրենսդրության (https://law.justia.com/codes/california/2009/prob/21610-21612.html) վերլուծության արդյունքում է հնարավոր պարզել, որ խոսքը վերաբերում է այն ամուսնուն, ում հետ ամուսնությունը կնքվել է մյուս ամուսնու կողմից կտակը կազմելուց հետո, ուստիև՝ նա չի ներառվել կտակում: Հետևաբար, հիշատակված եզրույթն անհրաժեշտ է թարգմանել ոչ թե որպես «բաց թողնված ամուսին», այլ «անժառանգ ամուսին»: Նույնը կարելի է նաև պնդել բնօրինակում տեղ գտած «probate homestead», «exempt property» և մի շարք այլ հասկացությունների պարագայում:

 

Մեկ այլ մասնակից նշել է՝

Ոչ: Թարգմանություններ կատարելիս միշտ օգտվել եմ օնլայն բառարաններից և որոնումներ եմ կատարել օնլայն հարթակում, իսկ որակավորման քննության ժամանակ բառարաններից օգտվելը անարդյունավետ էր և ժամանակատար, քանի օր բառերի կոնտեքստային իմաստը գրեթե անհնար էր բառարանից գտնել, իսկ որոշ բառեր պարզապես չկային:

Այլ մասնակցի պատասխան՝

Անկախ նրանից, որ մասնակիցը ունեցել է 18-20 տարվա փորձ, բայց չի հատել անցողիկ շեմը, որի պատճառն ըստ իր՝ մեջբերում՝

ոչ օբյեկտիվ մոտեցում

Մեկ այլ պատասխան 7 տարվա փորձով մասնակցից։

1.Չեմ ստացել: 2.Նոտարների կողմից վավերացվող փաստաթղթերի ոլորտի մասին պատկերացում չունենալը, մասնավորապես՝ Ժառանգության մասին օրենքը չիմանալը: Տերմինները չիմանալը: Հայերենով լավ բառարան չունենալը: Ես տերմինների վրա շատ ժամանակ եմ ծախսել, չեմ հասցրել իմ գրածը կարդալ, չնայած ստուգողների համար տերմինները երկրորդական էին: Նաև ստուգողը սահմանափակ գիտելիքներ ուներ ու շատ սխալներ անտեսել է ու ճիշտ գրածներ սխալ համարել:

 

10․ ՀԱՐՑ։ 1-5 բալանի համակարգով նշեք թարգմանվող տեքստերի բարդության աստիճանն ըստ Ձեզ։

ՊԱՏԱՍԽԱՆ։ Տեքստերի բարդությունը միջինում 1-5 բալանի համակարգում միջինը նշվել է 4-ը։

11․ ՀԱՐՑ։ Հետադարձ հայացք գցելով՝ որո՞նք են այն ասպեկտները, որոնց վրա ավելի շատ աշխատելը կօգներ Ձեզ դրական արդյունք ստանալ։

ՊԱՏԱՍԽԱՆ։ արագաշարժություն

ՊԱՏԱՍԽԱՆ։ Ավելի շատ ժամանակ կտրամադրեմ օրենսգրքերը կարդալու, համապատասխան բառապաշարը յուրացնելու վրա և կընտրեմ ճիշտ բառարաններ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ։ Որակավորման ստուգման գրավոր առաջադրանքներն անհրաժեշտ է կազմել այնպես, որ դրանք կամ չներառեն իրավական գրականության շրջանակներում լրացուցիչ հետազոտություն պահանջող եզրույթներ ու հասկացություններ, կամ ներառելու դեպքում՝ դիմումատուին տրամադրվի համացանցից օգտվելու իրավաչափ հնարավորություն:

 

Այսպիսով, հարցմանը մասնակիցների տված պատասխաններից կարելի է անել հետևյալ ենթադրությունները՝

Արդյո՞ք տարիների մասնագիտական փորձը ուղիղ համեմատական է ստուգման մասնակցության արդյունքին՝ ՈՉ

Անկախ ստուգման անցնելու կամ չանցնելու հանգամանքից՝ մասնակիցների 80 տոկոսից ավելին բարդության աստիճանը 1-5 բալանի համակարգով գնահատել են 4։

Ըստ մասնակիցների՝ այն ասպեկտները, որոնց վրա աշխատելը կօգներ ավելի լավ ներկայանալ քննությանը դրանք են՝

 • ժառանգության մասին ՀՀ և այլ երկրների օրենսդրության իմացություն, նոտարական ոլորտի փաստաթղթերի մասին պատկերացում
 • Արդի պայմանագրեր և արագաշարժություն

 

Արդյո՞ք մասնակիցները համաձայն են պատասխանների արդյունքների հետ՝

Հարցմանը մասնակցած և ստուգումը չանցած անձանց 20 տոկոսը կարծում է, որ թարգմանվող տեքստերի ընտրության մեջ որոշակի փոփոխություններ մտցնելու պարագայում որակավորման ստուգումը կունենա առավել անկողմնակալ մոտեցում։

 

ԻՆՏԵՐՊՐԵՍ ԱՐՄԵՆԻԱ-ն շնորհակալություն է հայտնում բոլոր այն անձանց, ովքեր մասնակցեցին հարցմանը և իրենց անկեղծ կարծիքով կիսվեցին։

 

Ինչո՞ւ չանցար որակավորման ստուգումը

Ինչո՞ւ չանցար որակավորման ստուգումը

 

Պատկերացրու, որ դիմել ես քո երազած ընկերություն աշխատանքի համար։ Քեզ զանգահարում են ու կանչում հարցազրույցի։

Դու ամբողջ գիշեր պատրաստվել ես, պատկերացրել՝ ինչ հարցեր կարող են տալ, ու մտքում կազմել բոլոր պատասխանները։

Հաջորդ օրը պատշաճ կերպով ներկայանում ես հարցազրույցի։

Դու գալիս ես տուն, մտածում հնարավոր արդյունքի մասին։ Քեզ զանգահարում են այն ընկերությունից, որտեղ գնացել էիր հարցազրույցի, ու տեղեկացնում, որ չես անցել և արդեն գտել են իրենց աշխատողին։

Եվ դու սկսում ես մտածել՝ ինչու։

Հարց՝ արդյոք այն թեկնածուն, ով անցել էր հարցազրույցը, շատ ավելի գիտելիքներ ուներ կամ փորձ թափուր աշխատատեղի վերաբերյալ, քան դու։

2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին անցկացվեց Արդարադատության նախարարության հայտարարած նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման հերթական ստուգումը։

Հայտ է ներկայացրել 115 անձ։

115 դիմորդներից դրական միավորներ են ստացել թվով 64 դիմորդ՝ ռուսերեն, անգլերեն, ուկրաիներեն, չինարեն, վրացերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, պարսկերեն և իսպաներեն լեզուներից։

Հարց՝ արդյոք նրանք, ովքեր չեն ստացել դրական միավորներ, ավելի քիչ գիտելիքներ ունեին, քան նրանք, ովքեր ստացել են։

Երբեմն նախապատրաստական փուլը կարող է վճռորոշ դեր ունենալ ինչպես ձեր երազանքի ընկերությունում աշխատանք գտնելու, այնպես էլ մասնագիտական նվաճումներ գրանցելու գործում։

Հարց՝

Իսկ ինչո՞ւ դու չհատեցիր անցողիկ շեմը։

Ինտերպրես Արմենիան, ամփոփելով քննության արդյունքները, ներկայացնում է իր հետևությունները, որոնք կարող էին խոչընդոտել քեզ ստանալու որակավորումը։

Սեղմիր այստեղ՝ իմանալու, թե ինչպես անցնել ստուգումը և ստանալ որակավորումը։

1․ Դու չգիտեիր՝ ինչպես պատրաստվել կամ չգիտեիր՝ ինչ է լինելու ստուգմանը

Շատերի մոտ ծագում է հարց՝ ինչ է լինելու քննությանը, ինչպես պատրաստվել։

ՀՀ Արդարադատոության նախարարության վեբ կայքի հայտարարություններ բաժնում տեղադրված է ինֆորմացիա, որում մասնավորապես նշված է՝

Որակավորման ստուգման համար դիմողներին տրվելու են հայերենով և իրենց կողմից ընտրված օտար լեզվով տեքստեր՝ ընտրված հանձնաժողովի կողմից, որոնք ենթակա չեն նախօրոք հրապարակման: Ստուգման ընթացքում դիմողն իրավունք ունի օգտվելու բառարաններից և համակարգչային տեխնիկայից: Արգելվում է օգտագործել ցանկացած տեսակի հեռահաղորդակցության միջոցներ:

Քանի որ նոտարական վավերացման ենթակա փաստաթղթերի ոճը և եզրույթաբանությունը տարակերպ են, ապա բնական է, որ մասնակիցները կարող է չկողմնորոշվեն՝ ինչից սկսել և ինչով ավարտել։

Եվ այդպիսով շատերը վերցնում են մի քանի բառարան, գտնում և դուրս են գրում բառերի ցանկ, որն ըստ իրենց պետք կգա ստուգման ընթացքում։

Լավագույն դեպքում, ծանոթի կամ ընկերոջ խորհրդին հետևելով, համացանցում գտնում են ՀՀ Սահմանադրությունն ու Քաղաքացիական օրենսգիրքը և կարդում։

Ինտերպրեսի Խորհուրդը։ Որակավորման ստուգման նպատակն է ստուգել մասնակցի ինչպես լեզվական, այնպես էլ թարգմանչական գիտելիքներն ու հմտությունները։ Իսկ թարգմանչի աշխատանքը չի սկսվում և վերջանում բառապաշարի իմացությամբ։ Այն պահանջում է թարգմանվող ոլորտի վերաբերյալ գիտելիքներ, այս դեպքում՝ իրավաբանական և վարչական։

Սա հանգեցնում է մեզ մեկ այլ հնարավոր խոչընդոտող հանգամանքի՝

2․ Չես տիրապետում համապատասխան բառապաշարին կամ զուգակշիռ ֆոնային գիտելիքներ չունես թարգմանվող տեքստերի ոլորտի վերաբերյալ

Իրավաբանական և վարչական ոլորտը առանձնանում է իր ուրույն ոճով, իսկ բառապաշարը ակնհայտ կերպով, և երբեմն ոչ այդքան, տարբերվում է այլ ոլորտների բառապաշարից։

Հետևաբար բառերի և արտահայտությունների ճիշտ կիրառումը պահանջում է խորը և բովանդակ գիտելիք։

Օրինակ՝

Կատարել բառն ունի մի քանի իմաստ հայերենում

Իսկ անգլերենում այդ բայի համարժեքը մի քանի տասնյակ են։

Բնագիր՝

Սույն պայմանագրով որոշված պարտականությունները կատարելիս Գործակալը պետք է գործի Պրինացիպալի ցուցումներին համապատասխան։

Թարգմանություն՝

The agent shall act pursuant to the instructions of the Principal while performing the obligations specified in this Agreement.

Բերված օրինակում թարգմանիչը կատարել բայի համարժեքը գտնելու առանձնապես խնդիր չունի՝ օգտագործելով perform, carry out, fulfill բայերը, որոնք ունեն կատարել իմաստը անգլերենում։

Այժմ նայենք հետևյալ օրինակին՝

Սույն կետով նախատեսված անակցեպտ գանձումը Բանկն իրավունք ունի կատարել համապատասխան գումարները վճարման ենթակա դառնալու օրը։

Իսկ այս օրինակում կատարել բայը չենք կարող ուղիղ թարգմանել դեպի անգլերեն, քանի որ չենք կարողանա իմաստը լրիվ փոխանցել թիրախային լեզվում և պահպանել լեզվի առանձնահատկությունն ու ինքնահատկությունը։

Ուստի տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է վերլուծել նախադասությունը, հասկանալ իմաստը, բնագրում օգտագործված բառի (կատարել) կիրառման նպատակը և իմաստը վերարտադրել այլ լեզվով, ինչպես արված է ներքոնշյալ օրինակում։

The Bank shall be entitled to charge the specified amounts directly without further instruction or consent of the Borrower on the date such amounts become due.

Նայենք հետևյալ օրինակը՝

Ազգային ժողովի Ժամանակավոր հանձնաժողովներ

Temporary committees of the National Assembly

Առաջին հայացքից ճիշտ թարգմանություն։

Բայց մասնագետ – թարգմանիչը, ունենալով ֆոնային գիտելիքներ, կկիրառի ժամանակավոր բառի հետևյալ համարժեքը՝

Ad Hoc Committees

Ինչո՞ւ։

Ad Hoc-ը լատիներեն ծագմամբ բառ է, որը նշանակում է իրավիճակային, պայմանական։

Այս համատեքստում ժամանակավոր հանձնաժողովը ունի հետևյալ իմաստը՝

Առանձին օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, հայտարարությունների և ուղերձների նախագծերի, ինչպես նաև պատգամավորական էթիկային առնչվող հարցերի քննարկման և դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողով եզրակացություններ ներկայացնելու համար Ազգային ժողովի որոշմամբ կարող են ստեղծվել ժամանակավոր հանձնաժողովներ: (Աղբյուր՝ ՀՀ Սահմանադրություն, Հոդված 107)

Որն էլ առաջ է բերում հետևյալ ենթադրյալ խոչընդոտը՝

3․ Դու բավարար փորձ չունեիր

Իրավաբանական ոլորտի թարգմանությունը ենթադրում է բավականաչափ փորձ։ Մի բան է տիրապետել բառապաշարին, մեկ այլ բան է կարողանալ տեքստը ճիշտ վերարտադրել մյուս լեզվով՝ պահելով ելակետային տեքստում օգտագործված բառի բոլոր նրբերանգները։

Բացի դա պետք է գերազանց տիրապետել յուրաքանչյուր լեզվի կառույցներին, շարադասությանը։

Այն շարադասությունը, որը գեղեցիկ ու սահուն է հնչում մի լեզվում, կարող է չկապակցված և անսահ հնչել մեկ այլ լեզվում։ Եվ այստեղ ամենևին կապ չունի՝ որքան ճիշտ ու տեղին են ընտրված բառերի համարժեքները։

Օրինակ՝

Բնագիր։ If the Buyer transmits any personal information to Supplier, Supplier warrants that Supplier shall not transfer such personal information to any third party or use it for any purpose other than as described in this Agreement.  (Աղբյուր՝ Մատակարարման պայմանագիր)

Ոչ կատարյալ թարգմանություն։ Եթե Գնորդը փոխանցում է ցանկացած անձնական տեղեկություն Մատակարարին, Մատակարարը երաշխավորում է, որ Մատակարարը չի փոխանցում այդպիսի անձնական տեղեկությունը երրորդ անձանց կամ չի օգտագործում դա ցանկացած այլ նպատակով բացի նրանից, որը նշված է Պայմանագրում։

Առաջին հայացքից բառերի իմաստները և առհասարակ նախադասության իմաստը քիչ թե շատ ճիշտ են վերարտադրված։

Բայց եթե մի կողմ դնենք բնագիրը, և կարդանք թարգմանությունը, կնկատենք, որ այն ամենևին չի հետևում հայերենի շարադասությանը և, ամենակարևորը, չի հնչում հայերեն։

Իսկ հիմա եկեք նայենք ստորև բերված օրինակը։

Ճշգրիտ թարգմանություն 2։ Մատակարարը երաշխավորում է, որ Գնորդի կողմից Մատակարարին հայտնած որևէ տեղեկություն ենթակա չէ երրորդ անձանց փոխանցման կամ Պայմանագրով նախատեսվածից բացի այլ նպատակով կիրառման։

4․ Դու ճիշտ չես կառավարել ժամանակդ

Եվ, հետևաբար, չես հասցրել հանձնել թարգմանության ավարտուն տարբերակ կամ չես հասցրել ամբողջությամբ մաքրագրել աշխատանքդ։

Ստուգման համար տրվում է 3 ժամ ժամանակ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է թարգմանի տեքստերը մի լեզվից մյուսը և հակառակը, և քանի որ ստուգումն անց է կացվում գրավոր (ձեռագիր)՝ թղթային կրիչի վրա, ու հավանաբար պետք է հասցնի մաքրագրել աշխատանքը։

Այստեղ է, որ առաջ են գալիս ժամանակի ճիշտ կառավարման մի քանի հնարներ։

Ինտերպրես Արմենիան ներկայացնում է սույն դեպքի համար մի քանի փորձված հնարներ՝

Նախապատրաստական, մինչքննական փուլ՝

 • Ստուգումից առնվազն մի շաբաթ առաջ սկսիր սիստեմատիկ օրական առնվազն մի ժամ տրամադրել պրակտիկ թարգմանությանը հայերենից ձեր ընտրած լեզուն և հակառակը։ Եվ դա արա ժամանակը պահելով, որպեսզի կարողանաս օրեցօր նվազեցնել թարգմանությանը տրամադրվող ժամանակահատվածը։
 • Առնվազն կես ժամ տրամադրիր ոլորտի բնագրով տեքստեր կարդալուն։
 • Վստահ եղիր, որ կարող ես օգտվել այն նյութերից, բառացանկերից, որոնք քեզ հետ տանելու ես քննասենյակ։

Եթե չգիտեք՝ ինչպես արագ և արդյունավետ օգտվել դրանցից, ապա ձեզ սպասվում է այս խոչընդոտին՝ որն է ժամանակի մեջ չտեղավորվելուն բախվելը։

Ամփոփելով նյութը՝ եզրահանգենք մի քանի կետ, որոնց հետևելով կկարողանաս արդարացնել քո և քո գործատուների սպասելիքները՝

 • Ամեն հմտություն և գիտելիք, ինչպես այս դեպքում, զարգանում է փորձով և էլի փորձով։

 • Որպեսզի կարողանաս ցուցադրել գիտելիքներդ, նախ պետք է դրանք ձեռք բերես, հետո զարգացնես և համապատասխան ժամանակում դրանք դրսևորելու հնարներին տիրապետես։

Հրաժարագիր՝

Այս և բոլոր հոդվածները ներառում են կարծիքներ, վերլուծական հետևություններ, խորհուրդներ, տեսակետներ, որոնք պատկանում են Ինտերպրես Արմենիա թիմին։ Ինտերպրես Արմենիան միտում չունի որևէ կերպ պարսավել, կասկածի տակ դնել այլ ընկերությունների կամ անձանց գործունեությունը, արտահայտած տեսակետները։ Հոդվածների նպատակն է ընթերցողի հետ կիսվել գիտելիքով, արտահայտել կարծիք ոլորտի որևէ նորության, իրողության վերաբերյալ և զարգացնել ոլորտի մասնագետների մասնագիտական կարողությունները և իրազեկությունը։ Յուրաքանչյուր տեղեկություն մինչ այս էջում հրապարակվելը ճշտվում է առանձնահատուկ շրջահայացությամբ և պատասխանատվությամբ։ Այլ վեբ կայքերից կամ որևէ այլ աղբյուրներից ցանկացած մեջբերում պատշաճ կերպով ներկայացված է հղմամբ։ Որևէ թյուր կամ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություն հայտնաբերելիս խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ էլ․ հասցեի՝ info@interpres.am միջոցով։